Archiv pro měsíc Duben 2001

sdelovani

28. Duben 2001, Redakce Hospice.cz

odiagnoza.html

Sdělování onkologické diagnózy

28. Duben 2001, MUDr. Marie Svatošová

Děkujeme panu prof. MUDr. J. Vorlíčkovi a MUDr. O. Slámovi za poskytnutí článku Sdělování onkologické diagnózy. Najdete ho celý on-line též v naší rubrice eČlánky. Upozorníte-li na něj příležitostně i lékaře ve svém okolí, určitě posloužíte dobré věci.

pokus

27. Duben 2001, Redakce Hospice.cz

xev

PhDr. Václav Filec: Hospicová péče v ČR

23. Duben 2001, Redakce Hospice.cz

HOSPICOVÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Se smrtí a umíráním se setkáváme kaľdý den a uľ jsme si na ně zvykli. Stačí zapnout televizi, jít do kina nebo přečíst si akční příběh. Na rozdíl od skutečného ľivota je téma smrti a umírání v zábavných programech velmi oblíbené. Některé ľánry se bez nich dokonce neobejdou. Virtuální smrt [...]

Ľ. Pikulová: Domáca hospicová starostlivosť

23. Duben 2001, Redakce Hospice.cz

HOSPICE o.z. Martin, ul. Priehradka 6, 036 01 Martin, SR DOMÁCA HOSPICOVÁ STAROSTLIVOS« Domáca oąetrovateµská starostlivos» je odborná oąetrovateµská starostlivos», ktorá sa poskytuje pacientom bez rozdielu veku a ochorenia.Prispieva k zvýąeniu kvality ľivota počas choroby a k urýchleniu procesu uzdravovania a získavania nezávislosti a sebestačnosti. Domácu oąetrovateµskú starostlivos» poskytujú skúsené zdravotné sestry v agentúrach domácej oąetrovateµskej starostlivosti. Sestry [...]

MUDr. S. Fabuš, MUDr. M. Kulichová: Model zomierania pre tretie tisícročie

23. Duben 2001, Redakce Hospice.cz

Model zomierania pre tretie tisícročie. (situácia medicínska, psychická, duchovná, moľnosti skvalitnenia reality) Otázniky smrti sprevádzajú µudstvo počas celej jeho histórie, lebo človek si uvedomuje svoju smrteµnos». ®ivot má kontinuitu medzi začiatkom a koncom, medzi zrodením a smr»ou. V tomto kontexe, smr» nie je zničenie, ale naplnenie ľivota. Umieranie a smr» nie sú totoľné. (umieranie – léthum [...]

Ing. H. Friedrichová: 2. Rozhovor

23. Duben 2001, Redakce Hospice.cz

přepis rozhovoru s P Rozhovor s P. Jiřím ©kodou, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 10.8.2000 Páter Jiří ©koda (70) je římskokatolický kněz. Dříve pracoval v nemocnici v Hradci Králové jako sanitář, po roce 1989 jako nemocniční duchovní. Je také duchovní správcem ve venkovských farnostech v okolí Hradce Králové. J. ©koda odpovídal na otázky dotazníku IV (viz příloha č.6): (1) [...]

Ing. H. Friedrichová: 1. Duchovní potřeby a hospic

23. Duben 2001, Redakce Hospice.cz

„potřeba „zkrátit utrpení“ HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE katedra PSYCHOSOCIáLNíCH VěD A SPECIáLNí ETIKY MAGISTERSKÁ PRÁCE DUCHOVNÍ POTŘEBY A HOSPIC (SPIRITUELLE BEDÜRFNISSE UND HOSPIZ) vypracovala: ing. Hana Friedrichová obor: filozofie, religionistika kombinované studium vedoucí magisterské práce: prof. PhDr. RNDr. Helena Haąkovcová, CSc. Ostrava, září 2000 Prohlaąuji, ľe jsem magisterskou práci vypracovala samostatně. Vąechny [...]

MUDr. O. Sláma: Několik čísel a myšlenek o péči o terminálně nemocné v ČR

23. Duben 2001, Redakce Hospice.cz

Několik čísel a myšlenek o péči o terminálně nemocné v ČR MUDr. Ondřej Sláma, IHOK FN Brno, Jihlavská 30,639 00 Brno – V ČR bylo v r.1999 do onkologického registru nově hlášeno více než 56 tisíc zhoubných novotvarů / nádorů/. Přepočteno na 100 000 obyvatel to znamená 561 nových onemocnění u mužů a 529 nových [...]

MUDr. Marie Svatošová: Hospic jako alternativa dystanazie i eutanazie

23. Duben 2001, Redakce Hospice.cz

HOSPIC JAKO ALTERNATIVA DYSTANAZIE I EUTANAZIE (MUDr. Marie Svatošová, tisková konference 25.1.2001) Výsledky průzkumu veřejného mínění jsou alarmující. Většina národa (zdravých lidí) by hlasovala pro eutanazii. Jak si to vysvětlit? – přetechnizovaná a odlidštěná medicína, – invazívní vyšetřovací a terapeutické postupy leckdy jen z alibismu, – nedostatečná nebo chybná komunikace, – „milosrdná lež“ (ve skutečnosti [...]

 
Copyright (c) 2005-2011 Ecce Homo, 2000-2004 Ing. Juraj Kizák, juraj.kizak@gmail.com
ECCE HOMO, o.s. = Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí, působí v ČR nepřetržitě od roku 1993, jeho náplň a cíle vyplývají z názvu,
IČO 49366335, Bankovní spojení: 2001709504/0600, kontakt: marie.svatosova@seznam.cz
Anorexie.cz, Prezidentka.eu, Vangogh.cz, Modigliani.cz, Gauguin.cz, Česká prezidentka