Audit na spotřebu energie může zdravotnickým zařízením ušetřit i statisíce ročně

9. Prosinec 2010, Ing. Juraj Kizák

O tom, že české zdravotnictví čeká velmi složité období, asi nikdo nepochybuje. Financování nemocnic a dalších zdravotnických zařízení začne v nejbližší době procházet zásadními reformami a mají-li se tato opatření co nejméně dotknout schopnosti poskytovat kvalitní péči, je nezbytné hledat
cesty k efektivnímu řízení nákladů.

Jedním z opatření, které může poměrně snadno a rychle přinést výrazné úspory v provozních nákladech zdravotnických zařízení, je audit spotřeby elektrické energie. Jako modelový příklad může posloužit domov pro seniory s 95 zaměstnanci, kapacitou 160 lůžek v celkem třech budovách, vlastní kuchyní, prádelnou a žehlírnou.

Jen výměnou dodavatele a optimalizací tarifů (NT:VT, 8:16, 16:8) lze v takovém případě dosáhnout roční úspory až 500 tisíc korun. Zavedení provozu na spínací časy pak umožní snížit celkovou spotřebu energie na polovinu. Úspory kolo 20 tisíc přinese i vhodné nastavení jističe.

Audity spotřeby elektrické energie nově nabízí i společnost HARTMANN – RICO v rámci svého systému zákaznických řešení HARTMANN Solutions. Uvedených výsledků je tato služba schopna dosáhnout především díky znalosti a zohlednění klíčových trendů, které se dlouhodobě na českém energetickém trhu prosazují. Jedná se především o zvyšující se
konkurenci mezi dodavateli energií, z níž mohou těžit především velkoodběratelé (podniky a municipality), rostoucí investice do solárních a energetických zdrojů, snahu dodavatelů maximálně využít svých distribučních sítí a nabízet zákazníkům zvýhodněné balíčky různých produktů a také o úsilí na straně odběratelů přistupovat ke spotřebě energie odpovědněji.

HARTMANN Solutions mohou využít prakticky všechna zdravotnická zařízení a jeho podstatou je propojení nabídky konkrétních produktů s dalšími službami a poradenstvím, které se týkají různých oblastí působení a fungování daného zařízení. Hlavní přínos takového přístupu spočívá v získání prostoru pro výrazné úspory na straně zdravotnických zařízení. Služby, které HARTMANN Solutions nabízí, zahrnují kromě auditu spotřeby elektrické ernegie také optimalizaci procesů řízení a logistiky, vzdělávací programy pro zdravotní personál či fundraising.

Více rovněž na www.pomahamelecit.cz

Vložit komentář

 
Copyright (c) 2005-2011 Ecce Homo, 2000-2004 Ing. Juraj Kizák, juraj.kizak@gmail.com
ECCE HOMO, o.s. = Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí, působí v ČR nepřetržitě od roku 1993, jeho náplň a cíle vyplývají z názvu,
IČO 49366335, Bankovní spojení: 2001709504/0600, kontakt: marie.svatosova@seznam.cz
Anorexie.cz, Prezidentka.eu, Vangogh.cz, Modigliani.cz, Gauguin.cz, Česká prezidentka