Seminář „Doprovázení umírajících“ v Litoměřicích.

22. Listopad 2013, Mgr. Irena Vodičková

Pracovníci Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích Vás zvou na seminář „Doprovázení umírajících“, který se koná ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 9:00 hodin v prostorách Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích.

Seminář je určen především pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb a fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

Cílem semináře je porozumění a kompetentní zvládání situace umírajícího klienta. Přednáší Mgr. Monika Marková, ředitelka Hospice sv. Štěpána Litoměřice.

Program:

8:30 – 9:00           registrace, přivítání

9:00 – 9:45          zahájení a úvod do problematiky

9:45 – 10:30         přednáška „Umírání jako přirozená součást života“

10:30 – 11:15       přednáška „Projevy a komplikace v procesu umírání“

11:15 – 11:30      přestávka

11:30 – 12:15       přednáška „Vědomí blízkosti smrti“

12:15 – 13:00       přednáška „Komunikace s umírajícím“

13:00 – 13:30       přestávka na oběd

13:30 – 14:15       přednáška „Truchlení – význam, průběh, patologie“

14:15 – 15:00      prohlídka Hospice sv. Štěpána Litoměřice

15:00 – 16:00       diskuze na prezentovaná téma, kazuistiky, konzultace

16:00                   ukončení semináře

Účastnický poplatek činí 350 Kč/seminář, můžete jej uhradit buď bankovním převodem nejpozději do data konání akce, nebo hotově před zahájením kurzu. V případě platby bank. převodem na účet Česká spořitelna, a.s., pobočka Litoměřice, č. ú.: 1002334359/0800 jako variabilní symbol uveďte datum narození ve struktuře ddmmrrrr a číslo 2, příklad: 010119702, pokud se ale hlásíte na oba semináře, poslední číslo prosím vynechte.

Přihlášky na konferenci zasílejte do 29. 11. 2013 na adresu vodickova@hospiclitomerice.cz.

Seminář je akreditován u MPSV pod č. 2013/0578-PC/SP/VP/PP v rozsahu 7 hodin.

 

Vložit komentář

 
Copyright (c) 2005-2011 Ecce Homo, 2000-2004 Ing. Juraj Kizák, juraj.kizak@gmail.com
ECCE HOMO, o.s. = Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí, působí v ČR nepřetržitě od roku 1993, jeho náplň a cíle vyplývají z názvu,
IČO 49366335, Bankovní spojení: 2001709504/0600, kontakt: marie.svatosova@seznam.cz
Anorexie.cz, Prezidentka.eu, Vangogh.cz, Modigliani.cz, Gauguin.cz, Česká prezidentka