Co dělat, když někdo potřebuje hospicovou péči?

27. Červen 2010, admin

Pro přijetí na hospicové lůžko je indikován pacient, kterého jeho postupující choroba ohrožuje na životě, potřebuje paliativní léčbu a péči, (především symptomatickou) a současně není nutná hospitalizace v nemocnici a není možná, nebo nestačí péče domácí.

Nejčastěji se jedná o nemocné s pokračujícím onkologickým oněmocněním, s potřebou kontroly a léčby bolesti nebo s potřebou ošetrovatelsky náročné preterminální péče. Jak již z toho vyplývá, hospic není pro každého nemocného. A už vůbec není nic povinného.

Jediným kritériem pro přijetí je zdravotní indikace nemocného a jeho svobodný informovaný souhlas. Každý hospic by měl mít formulář žádostí o přijetí, který si můžete vyzvednout přímo vy nebo ošetřující lékař nemocného v hospici (nebo telefonicky), vyplnit a pak se svým ošetřujícím lékařem a lékařem v hospici prohovořit. Ten rozhodne o daším postupu. Přesný postup se bude v každém jednotlivém hospicu pravděpodobně lišit. Kontaktujte nejbližší hospic ohledně úplných informací a postupu při přijímání.

V Hospici Anežky České například hodnotí několikačlenná komise čtyři kritéria indikace a naléhavosti přijetí:
a) postupující nemoc pacienta ohrožuje na životě
b) je nutná paliativní (úlevná) léčba a péče
c) nepotřebuje akutní ošetření nebo léčbu nemocniční
d) domácí péče nestačí nebo není možná

Takže pokud potřebujete, stáhněte si Žádost o přijetí do hospice, která byla modelově zpracována organizací Ecce homo. Dnes je používána v této podobě v Hospici v Červeném Kostelci. Je plně funkční, takže v případě potřeby ji můžete přímo použít i pro hospice jiné.

Vložit komentář

 
Copyright (c) 2005-2011 Ecce Homo, 2000-2004 Ing. Juraj Kizák, juraj.kizak@gmail.com
ECCE HOMO, o.s. = Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí, působí v ČR nepřetržitě od roku 1993, jeho náplň a cíle vyplývají z názvu,
IČO 49366335, Bankovní spojení: 2001709504/0600, kontakt: marie.svatosova@seznam.cz
Anorexie.cz, Prezidentka.eu, Vangogh.cz, Modigliani.cz, Gauguin.cz, Česká prezidentka