Hlavní stránka – Adresář – Literatura – Legislativa – Slovníček – Archiv – Odkazy English summary 


PERSPEKTIVY HOSPICOVÉ PÉČE V ČR

Lichtenštejnský palác, zlatý sál
11. prosince 2007

Program semináře
Kontakty na představenstvo

Standardy hospicové paliativní péče

časodborný příspěvek - přednášející


10,00 – 10,45Tisková konference ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamily Stehlíkové; ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka; ministra financí Ing. Miroslava Kalouska a MUDr. Marie Svatošové, prezidentky Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP)
Odborný moderátor semináře – Mgr. Tomáš Cikrt a Ing. Josef Heller, MBA, viceprezident APHPP
10,45 – 11,00Úvodní vystoupení ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka (zastoupen náměstkyní MUDr. Markétou Hellerovou)
11,00 – 11,30Lidská práva nevyléčitelně nemocných a umírajících v ČR
(doporučení Rady Evropy o hospicové péči, korejská deklarace)
ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamila Stehlíková
11,30 – 11,50Stručný přehled historie hospicového hnutí v ČR, stav současný a cílový
MUDr. Marie Svatošová, prezidentka APHPP
11,50 – 12,20Současné ekonomické a legislativní postavení hospiců v ČR, žádoucí uspořádání hospicové paliativní péče v ČR
Mgr. R. Huneš, ředitel hospice SJNN Prachatice,
Ing. M. Běťák, ředitel hospice Citadela Valašské Meziříčí
12,20 – 13,00Řízená diskuze
13,00 – 13,30Přestávka – malé občerstvení účastníků
13,30 – 13,45Indikace, limity, současné možnosti a hlavní problémy domácí paliativní péče v prostředí velkoměsta
Mgr. A. Mišoňová, Hospicové občanské sdružení Cesta domů
13,45 – 14,00Indikace, limity, současné možnosti a hlavní problémy domácí paliativní péče v prostředí venkova
MUDr.. T. Dvořáková, atestovaný lékař paliativní medicíny, Mobilní hospic Dobrého pastýře Benešov
14,00 – 14,15Současné možnosti a hlavní problémy lůžkové hospicové péče.
MUDr. V. Svobodová, primářka Hospice sv. Alžběty v Brně
14,15 – 14,30Kdy ukončit neprospěšnou protinádorovou léčbu, kdy indikovat hospic?
MUDr. O. Sláma, Masarykův onkologický ústav Brno
14,30 – 14,45Legislativní rámec pro poskytování hospicové lůžkové i domácí péče v ČR – nezbytnost provázanosti zdravotní a sociální složky v úhradách hospicové péče
PhDr. L. Vostřáková, Ministerstvo zdravotnictví ČR, ředitelka odboru
14,45 – 15,00Legislativní rámec pro poskytování hospicové lůžkové i domácí péče v ČR – nezbytnost provázanosti zdravotní a sociální složky v úhradách hospicové péče
MUDr. Marián Hošek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, náměstek ministra
15,00 -Řízená diskuse a ukončení semináře

Ministerstvo zdravotnictví a rozvoj sítě hospicových zařízení v ČR
PhDr. Václav Filec, Odbor zdravotně sociálních programů Ministerstva zdravotnictví


Tiráž
Copyright: © 1999-2002, Juraj Kizák, © 2003-06, Ecce homo, Oficiální partner: B3net, s.r.o., Odborní poradci: MUDr. M. Svatošová, PhDr. V. Filec
Design: Jiří Kouba, Support: Jan Helikar, Programing: Michal Novák, Statistika: Toplist.cz, Založeno: 2. 2. 2000